• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Drahňov Kaštieľ, č. ÚZPF 19/0

Obec Drahňov realizuje projekt s názvom "Drahňov - Kaštieľ, č. ÚZPF 19/0, súpisné číslo 1, číslo parc. 372" na opravu kaštieľa - terasy - v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Košiciach v rámci obnovy národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2014 obnova bola zameraná na opravu východného krídla - terasy nad vstupom, vzhľadom na jej havarijný stav. Na zabezpečovacie práce, opravu zvislých a vodorovných nosných konštrukcií a statické zabezpečenie nosných konštrukcií objektu bola poskytnutá jednorázová dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 v sume 15 000,00 Eur.

Zoznam aktualít

Materská škola Drahňov realizuje projekt : Inkluzívny model vzdelávania na predprimarnom stupni školskej sústavy
Informácia verejnosti: Správa o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie / Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko
Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Drahňov Kaštieľ, č. ÚZPF 19/0
Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení
Oznámenie verejnosti o SD - PHSR KSK na roky 2016-2022
Informácia verejnosti: Záverečné stanovisko - Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : Elektronická adresa obce Drahňov : obec.drahnov@gmail.com