• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení

Obec Drahňov oznamuje občanom, že verejné prerokovanie správy o hodnotení "Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko" sa uskutoční dňa 9. septembra 2015 (streda) o 16:00 hod. vo veľkej zasadačke na prízemí na Mestskom úrade Veľké Kapušany,    Sídlisko L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany.

Zoznam aktualít

Materská škola Drahňov realizuje projekt : Inkluzívny model vzdelávania na predprimarnom stupni školskej sústavy
Informácia verejnosti: Správa o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie / Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko
Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Drahňov Kaštieľ, č. ÚZPF 19/0
Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení
Oznámenie verejnosti o SD - PHSR KSK na roky 2016-2022
Informácia verejnosti: Záverečné stanovisko - Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : Elektronická adresa obce Drahňov : obec.drahnov@gmail.com