• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.drahnov.sk spravuje Obec Drahňov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Obec Drahňov

Obecný úrad Drahňov

076 74  Drahňov 154

IČO: 00331503

Samosprávny kraj: Košice
Okres: Michalovce
Počet obyvateľov: 1397

Rozloha: 1755  ha

Prvá písomná zmienka: v roku 1315

Všeobecné informácie: obec.drahnov@gmail.com  

Podateľňa: obec.drahnov@gmail.com 
Starosta: Tibor Jasovskýobec.drahnov@gmail.com  , Tel.: 056 / 639 53 88 ,  Fax.: 056 / 628 32 75 
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec.drahnov@gmail.com

 
Poslanci obecného zastupiteľstva: 
Mária BARTKOVÁ
Ladislav BERTA
Elemér BODOR
Anikó FEKETEOVÁ
Ján KALÁN, Ing.
Mária KOČIŠOVÁ
Rudolf LADIČ
Jozef OLCSVÁRY
Arpád VARGOVČÍK
 
Hlavný kontrolór
Lívia MOLČANYIOVÁ, Ing.
 
Zamestnanci Obecného úradu:
Klára LADÁNYIOVÁ
Katarína SZILVÁŠIOVÁ
Monika CSANAKOVÁ, Ing.
Erika EŠTÓKOVÁ
Zuzana BEZÁKOVÁ (mat.dov.)
Andrea OLCSVÁRY
Irena MUDIOVÁ

Sekretariát:
Tel.: 056 / 639 53 88

Fax: 056 / 628 32 76

Email: obec.drahnov@gmail.com

Kompetencie:

Obec Drahňov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 12:00 -obed - 12:30 15:30
Utorok: 7:30 12:00 -obed - 12:30 15:30
Streda: 7:30 12:00 -obed - 12:30 15:30
Štvrtok: 7:30 12:00 -obed - 12:30 15:30 nestr. hod.
Piatok: 7:30 12:00 -obed - 12:30 15:30