• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Školstvo

 

V obci je Základná škola a Materská škola. 
 
Adresa Základnej školy:
Základná škola
Drahňov č. 1
076 74  Drahňov
 
Mobil: +421 902 913 942
E-mail: zs.drahnov@centrum.sk 
 
Riaditeľka ZŠ: 
Ing. Valéria HUDÁKOVÁ
 
Pedagogický zbor:
Alžbeta BALAJOVÁ
Mgr. Eleonóra BALOGHOVÁ
Mgr. Zuzana BARKOVÁ
Alžbeta BUBANOVÁ
Mgr. Ivana ADAMOVÁ
Eleonóra DEMJÉNOVÁ
Mgr. Renáta ESZTERHAIOVÁ
Mgr.Nikoleta ŠIMKOVÁ
Mgr. Lýdia PÉTEROVÁ
Mgr. Adriana FARKAŠOVÁ
 
Školská družina:
Katarína JUHÁSZOVÁ
 
Asistent učiteľa:
Marta KAŠOVÁ
Katarína KLIKOVÁ
 
Nepedagogický zamestnanec (upratovačka, školníčka):
Diana NAGYOVÁ
 
Adresa Materskej školy:
Materská škola
Drahňov č. 170
076 74  Drahňov
 
Mobil: +421902 913 941
 
Riaditeľke MŠ: 
Iveta CAPOVÁ
 
Učiteľka MŠ:
Zuzana MARKOVÁ
 
Nepedagogický zamestnanec:
Eva LAKATOŠOVÁ
 
Školská jedáleň:
Je súčasťou materskej školy.
 
Vedúca ŠJ: 
Monika JAKUBCSÍKOVÁ
 
Kuchárka ŠJ: 
Eva SZERBINOVÁ