• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
DR-2018/043-OCU-012 Výmena okien - ZŠ Drahňov - kaštieľ / I. etapa. Mercedes-Travel s.r.o.
28000.00 €
DR-2018/063-OCU Školenie vodičov / zamestnancov Autoškola Šprint Mária Plaunická
0.00 €
Objednávka č. 1118/2017 Koncoročné posedenie zamestnancov Obce Drahňov Milan Bosák B+B
0.00 €
1117/2017 Oprava ponorného kalového čerpadla Kundrát Štefan
0.00 €
Objednávka č. 1071/2017 Vypracovanie geom. plánu GLOBEL s.r.o.
0.00 €
922/2017 Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) - dočasný pútač k projektu "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov". Patrik Čoros - PA3K
270.00 €
915/2017 Objednávka - celoročná na rok 2018, na vykonávanie fyzikálno-chemických analýz odpadových vôd na prítoku a odtoku z ČOV Drahňov. EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
793/2017 oprava kalového čerpadla na ČOV v počte 1 kus. Kundrát Štefan
500.00 €
Objednávka 752/2017 Kúpa stovolých zástaviek Texprint v.d.
0.00 €
Objednávka č. 731/2017 Vyhotovenie informačného panelu. Patrik Čoros - PA3K
0.00 €
Objednávka č. 28062017 Vypracovanie PD: Stavebné úpravy objektu s.č. 167 Ing. Turovský Cyril
380.00 €
612/2017 Vypracovanie PD na rekonštrukciu ČS č.0 Ing. Milan Uhorščák
0.00 €
611/2017 Oprava programovateľného automatu Logo Siemens umiestneného v budove ČOV v elektroinšt.rozv.skrinke MELIBO-MaR s.r.o.
0.00 €
Objednávka č. 600/2017 WEMA rošt. SLAVSTROJ s.r.o.
0.00 €
561/2017 Búracie práce komína na streche Základnej školy v obci Drahňov Dávid Ferenc
450.00 €
Objednávka č. 500/2017 Vypracovanie geom. plánu + adresný bod. GLOBEL s.r.o.
0.00 €
4792017 Zabezpečenie cateringu - na akciu "Stretnutie dôchodcov", ktoré sa uskutoční dňa 26. 05. 2017 SD GASTRO s. r. o., Trebišov
2200.00 €
Objednávka č. 477/2017 Periodické školenie vodičov/zamestnancov. Autoškola Šprint
0.00 €
Objednávka programu Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny. Zvýhodnené ceny elektriny / viazanosť do 31.12.2019. Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
192/2017 oprava kalového čerpadla na ČOV v počte 1 kus. Kundrát Štefan
0.00 €
190/2017 Dodanie kalového čerpadla Mega Septik universal - MS 302 F v počte 1 kus. CZ PUMPY
3000.00 €
Objednávka č. 158/2017 Inžinierska činnosť (objekt s.č. 58, k.ú. Drahňov - KC). Ing. Arch. Marián Mikuš ATELIÉR M
0.00 €
Objednávka č. 1312/2016 Odkúpenie vodomerov /8 ks/. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
Objednávka č. 1287/2016 Koncoročné posedenie zamestnancov Obce Drahňov. Reštaurácia a kaviareň L´amour Marianna Pšárová
0.00 €
Objednávka č. 1197/2016 Oprava kalového čerpadla / ČOV Drahňov. Kundrát Štefan
0.00 €
1169 Tabule so súpisnými číslami Lindis Ladislav, LI - NOX, Tlačiarne, Vydavateľstvo
0.00 €
1169 Tabule so súpisnými číslami Lindis Ladislav, LI - NOX, Tlačiarne, Vydavateľstvo
0.00 €
Objednávka - celoročná na rok 2017 Fyzikálno-chemické analýzy odpadových vôd z ČOV Drahňov. EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
1115/2016 Objednávka kuchynského riadu a náradia INKATHERM, s.r.o.
0.00 €
Objednávka č. 916/2016 Oprava kombinovaného sporáka - MŠ Drahňov. Elektroservis VV, s.r.o.
0.00 €
Objednávka 1208/2016 Oprava ponor. kalového čerpadla / ČOV Drahňov. Kundrát Štefan
0.00 €
Objednávka č. 844/2016 Vytýčenie vodovodných prípojok. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
Objednávka č. 843/2016 Vytýčenie plynových prípojok. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Objednávka č. 817/2016 Oprava kalového čerpadla / ČOV Drahňov. Kundrát Štefan
0.00 €
7492016 Dodanie PC stolíkov -WIP-Promo4-v počte 27 kusov pre ZŠ DRahňov MOB Interier s.r.o.
1539.00 €
Objednávka č. 682/2016 Preprava zamestnancov ZŠ. ARRIVA Michalovce, a.s.
0.00 €
Objednávka č. 617/2016 Oprava šnekového čerpadla - ČOV. MELIBO-MaR s.r.o.
0.00 €
5832016 Zabezpečenie cateringu na akciu "Stretnutie dôchodcov"na deň 26. 05. 2016 SD GASTRO s. r. o., Trebišov
1900.00 €
Objednávka č. 495/2016 Tesniace pásy na plyn. sporák s el. rúrou, CF-90-21 GE - pre ŠJ pri MŠ. RM Gastro - JAZ s.r.o.
0.00 €
Objednávka č. 440/2016 Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce Drahňov. Ing. Jozef Vida
100.00 €
Objednávka č. 400/2016 PD pre ÚaSP: Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba materskej školy SKAYA s.r.o.
100.00 €
Objednávka č. 393/2016 Odstránenie poruchy na K2 / objekt 167. SYTELI, s.r.o.
0.00 €
Objednávka č. 381/2016 Dodanie a montáž revíznych šácht v počte 19 ks / kanalizácia. ZEPO, spol. s r.o.
5999.94 €
Objednávka č. 363/2016 Jedálenská zostava / MŠ + kancelárske stoličky / OcÚ. Valéria Albertová - RIA NÁBYTOK
2048.00 €
Objednávka č. 339/2016 Deň učiteľov / slávnostné posedenie Marianna PŠÁROVÁ
0.00 €
Objednávka č. 350/2016 Kniha Zemplín z neba CBS spol, s.r.o.
1155.00 €
336/2016 Zakúpenie a dodanie chladničky kombinovanej s mrazničkou do MŠ-ŠJ Drahňov Baloghová Agáta Globus
0.00 €
Objednávka č. 325/2016 Vytýčenie plynových prípojok. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Objednávka č. 324/2016 Vytýčenie vodovodných prípojok. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
277/2016 Dodanie 2 ks digitálny tlakomer. jednorazové rukavice 900 kusov Pharmax LH, s. r. o.
174.18 €
Objednávka č. 180/2016 Výmena kompenzačného kondenzátora na transformátore, č. OM: 155749. Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
0.00 €
147/2016 Kalibrácia teplomerov, vlhkomerov Ing. Mária Križanová ELZAPRO
0.00 €
Objednávka č. 1325/2015 Koncoročné posedenie. Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO - prevádzka Gazdovský dom
0.00 €
806/2015 Projekt " Naša škola pre všetkých" - publicita projektu Michal Vaško - VYDAVATEĹSTVO
1420.00 €
597/2015 projekt "Naša škola pre všetkých" Kuchynka s príslušenstvom MATELCO-VO s.r.o.
1428.30 €
Objednávka č. 1276/2015 Oprava automatického riadenia šnekového čerpadla na ČOV Drahňov. MELIBO-MaR s.r.o.
0.00 €
Objednávka - celoročná na rok 2016, č. 1137/2015 Fyzikálno-chemická analýza odpadových vôd na prítoku a odtoku ČOV Drahňov v rozsahu Prílohy č. 1 ZoD č. 12/2012-EKOLAB zo dňa 21.12.2012. EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Objednávka č. 1128/2015 Kurz kuričov / 1 osoba - ZŠ. Akadémia vzdelávania
0.00 €
Objednávka č. 1126/2015 Odber a rozbor vzoriek odpadových vôd z ČOV Drahňov / 2x. EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
1007/2015 Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov / s.č. 167, 283. Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
0.00 €
Objednávka č. 978/2015 Oprava automatického riadenia šnekového čerpadla na ČOV Drahňov. ICS. s.r.o. Michalovce
0.00 €
Objednávka č. 974/2015 Tovar podľa špecifkácie pre školskú jedáleň MŠ Drahňov. NAY a.s.,
89.90 €
Objednávka č. 973/2015 Tovar podľa špecifkácie pre školskú jedáleň MŠ Drahňov. Gabriel Záhorčák KARLO
1145.64 €
Objednávka č. 882/2015 Odborná prehliadka plynových zariadení / objekt pošty - Drahňov 9. JEŠO Robert
0.00 €
Objednávka č. 881/2015 Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov. Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
0.00 €
Objednávka č. 880/2015 Technická a emisná kontrola mot. vozidiel a prívesu. STK Kráľovský Chlmec s.r.o.
0.00 €
Objednávka č. 854/2015 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VHN zapísaných na LV č. 29. Bakura Gejza, Ing.
0.00 €
Objednávka č. 786/2015 Vypracovanie PD vodovodnej prípojky pre objekt, súp. č. 167. Ing. Ján Džuba
0.00 €
Objednávka č. 761/2015 Vypracovanie PD - bleskozvod - ZŠ / kaštieľ / Drahňov č. 1. Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
0.00 €
Objednávka č. 707/2015 Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb. FIREND s.r.o.
0.00 €
Objednávka č. 673/2015 Tovar podľa špecifikácie v rámci realizácie projektu "Naša škola pre všetkých" na "Deň šikovných rúk". Zemplínska plavebná spoločnosť, s.r.o.
0.00 €
Objednávka č. 672/2015 Tovar podľa špecifikácie v rámci realizácie projektu "Naša škola pre všetkých" na "Deň šikovných rúk". Ferenc Gyorgy
0.00 €
Objednávka č. 671/2015 Tovar podľa špecifikácie v rámci realizácie projektu "Naša škola pre všetkých" na "Deň šikovných rúk".ň Kanócová Ibolya
0.00 €
Objednávka č. 650/2015 Spracovanie aktualizácie PD - Odberné plynové zariadenie k stavbe 076 74 Draňov 167. Anna Teresková - projektant
0.00 €
600/2015 Oprava kalového čerpadla - ČS1 Drahňov. Kundrát Štefan
0.00 €
495/2015 Autobus - preprava zamestnancov a žiakov MŠ ARRIVA Michalovce, a.s.
200.00 €
476/2015 Vyracovanie bezečnostnej dokumentácie v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. VM corporation s.r.o.
384.00 €
351/2015 Preprava zamestnancov ZŠ na slávnostné posedenie z príležitosti Dňa učiteľov. ARRIVA Michalovce, a.s.
0.00 €
341/2015 Nákup výpočtovej techniky v rámci realizácie projektu " Naša škola pre všetkých" MICRODAT, s.r.o
5960.00 €
Záväzná objednávka č. 335/2015 Publikácie, komentáre s rozsiahlou judikatúrou pre samosprávy. SOTAC, s.r.o.
0.00 €
Objednávka č. 301/2015 / 10.03.2015 Oprava miešadla biolog. nádrže - ČOV Drahňov. Kundrát Štefan
0.00 €
Objednávka č. 273/2015 / 04.03.2015 Pravidelné / periodické školenie vodičov-zamestnancov. Autoškola Šprint
0.00 €
Objednávka č. 264/2015 / 03.03.2015 Revízia komínov /kaštieľ/. Tibor Ondo - Eštok. Kominárstvo
0.00 €
Objednávka č.262/2015 / zo dňa 03.03.2015 Odber a rozbor odpadových vôd na prítoku a odtoku ČOV Drahňov. EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
Objednávka č. 257/2015 / zo dňa 02.03.2015 Oprava trezorovej skrine. ZAMKOVATECHNIKA s.r.o.
0.00 €
51/2015 Vyhotovenie informačnej tabule. Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
0.00 €
1590/2014 Dodávka výpočtovej techniky s príslušenstvom MICRODAT, s.r.o
4856.40 €
1590/2014 Dodávka výpočtovej techniky s príslušenstvom MICRODAT, s.r.o
4856.40 €
1601/2014 Preprava zamestnancov na koncoročné posedenie. ARRIVA Michalovce, a.s.
0.00 €
1600/2014 Koncoročné posedenie zamestnancov obce Drahňov. AQUA Mária Veľaty
0.00 €
1569/2014 Vyhotovenie trvalej vyslevľujúcej tabule - pamätnej dosky v počte 3 ks v rámci publicity projektu "Regenerácie sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov". Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
144.00 €
1473/2014 Oprava káblových trás - kamerový systém, obecný rozhlas. SYTELI, s.r.o.
0.00 €
1414/2014 Odber a rozbor odpadových vôd na prítoku a odtoku ČOV Drahňov - 2x. EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
1413/2014 Celoročná objednávka na rok 2015 - fyzikálno-chemické analýzy odpadových vôd - ČOV Drahňov. EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
1329/2014 Oprava kalového čerpadla - ČOV Drahňov. Kundrát Štefan
0.00 €
1321/2014 Odčerpávanie a odvoz splašov.odpad.vôd, prečistenie prečerpávacej studne ČOV-Drahňov. Ladislav JAKUB-CSACSA
0.00 €
1245/2014 Opravu strechy na budove Základnej školy /Kaštieľ/ - havarijný stav Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
0.00 €
1192/2014 Rozbor odpadových vôd / ČOV Drahňov. EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
1191/2014 Oprava miešadla kalu / ČOV Drahňov. ZONEX, s.r.o.
0.00 €
1029/2014 Dodávka a montáž technického zariadenia / automatické riadenie chodu dúchadiel / ČOV Drahńov. ZONEX, s.r.o.
0.00 €
968/2014 Objednávka farebného portrétu prezidenta SR Firma Bako
0.00 €
876/2014 Fyzikálno-chemická analýza odpadových vôd - ČOV Drahňov. EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
669/2014 Oprava chladničky v školskej jedálni Elektro Bodzáš - Vojtech Bodzáš
0.00 €
578/2014 Kalibrácie teplomerov a vlhkomeru - školská jedáleň pri MŠ Ing. Mária Križanová ELZAPRO
0.00 €
578/2014 kalibrácia teplomerov a vlhkomeru - školská jedáleň pri MŠ Drahňov Ing. Mária Križanová ELZAPRO
0.00 €
476/2014 Vyhotovenie geometrického plánu Ing. Alexander Beláz, geodézia BELÁZ
0.00 €
1365/2013 Fyzikálno-chemické analýzy odpadových vôd z ČOV Drahňov. EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
1354/2013 Zabezpečenie koncoročného posedenia pre zamestnancov obce. AQUA Mária Veľaty
0.00 €
1353/2013 Objednávka autobusu za účelom prepravy zamestnancov obce na koncoročné posedenie. ARRIVA Michalovce, a.s.
0.00 €
1149/2013 Oprava chladničky v školskej jedálni Elektro Bodzáš - Vojtech Bodzáš
0.00 €
Objednávka č. 979/2013 Vytyčovanie distribučných sietí plynovodov. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Objednávka č. 929/2013 Vytyčovanie distribučných sietí plynovodov. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
841/2013 Vyhotovenie geometrických plánov. Ing. Alexander Beláz, geodézia BELÁZ
0.00 €
685/2013 Odber a rozbor odpadových vôd na prítoku a odtoku z ČOV Drahňov EKOLAB, s.r.o.
0.00 €
638/2013 Vyhotovenie tabule - označenie budovy Materskej školy v obci Drahňov. Patrik Čoros - PA3K
37.00 €
605/2013 Aktualizácia PD - výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu. MVR projekt spol. s r.o.
0.00 €
603/2013 Stavebné úpravy - výškové usporiadanie čuchačky plynovodu v mieste výstavby objektu SO 211 - Parkovisko pri pošte - v rámci realizácie projektu "Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov". Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
558/2013 Vyhotovenie pečiatok v počte 7 kusov Lukaček s.r.o.
195.20 €
492/2013 Školenie vodičov/zamestnancov. Autoškola Šprint
0.00 €
294/2013 Školenie "Efektívny projektový manažment" IT konzult, s.r.o.
0.00 €
274/2013 Vyhotovenie duplikátu veľkoplošnej reklamnej tabule. Patrik Čoros - PA3K
0.00 €