Drahňovhttp://www.drahnov.ocu.sk/skThu, 22 Feb 2018 15:20:09 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Materská škola Drahňov realizuje projekt : Inkluzívny model vzdelávania na predprimarnom stupni školskej sústavy]]>http://www.drahnov.ocu.sk/sk/---4-materska-skola-drahnov-realizuje-projekt--inkluzivny-model-vzdelavania-na-predprimarnom-stupni-skolskej-sustavyMon, 07 May 2012 09:27:00 +0200http://www.drahnov.ocu.sk/sk/---4-materska-skola-drahnov-realizuje-projekt--inkluzivny-model-vzdelavania-na-predprimarnom-stupni-skolskej-sustavy<![CDATA[Informácia verejnosti: Správa o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie / Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko]]>http://www.drahnov.ocu.sk/sk/---8-informacia-verejnosti-sprava-o-hodnoteni-podla-zakona-c-242006-zz-o-posudzovani-vplyvov-na-zivotne-prostredie--prepojovaci-plynovod-polsko---slovenskoFri, 14 Aug 2015 14:46:00 +0200http://www.drahnov.ocu.sk/sk/---8-informacia-verejnosti-sprava-o-hodnoteni-podla-zakona-c-242006-zz-o-posudzovani-vplyvov-na-zivotne-prostredie--prepojovaci-plynovod-polsko---slovensko<![CDATA[Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Drahňov Kaštieľ, č. ÚZPF 19/0]]>http://www.drahnov.ocu.sk/sk/---7-obnova-narodnej-kulturnej-pamiatky---drahnov-kastiel-c-zpf-190Wed, 14 Jan 2015 14:41:00 +0100http://www.drahnov.ocu.sk/sk/---7-obnova-narodnej-kulturnej-pamiatky---drahnov-kastiel-c-zpf-190<![CDATA[Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení ]]>http://www.drahnov.ocu.sk/sk/---9-oznamenie-o-verejnom-prerokovani-spravy-o-hodnoteni-Wed, 26 Aug 2015 12:34:00 +0200http://www.drahnov.ocu.sk/sk/---9-oznamenie-o-verejnom-prerokovani-spravy-o-hodnoteni-<![CDATA[Oznámenie verejnosti o SD - PHSR KSK na roky 2016-2022]]>http://www.drahnov.ocu.sk/sk/---10-oznamenie-verejnosti-o-sd---phsr-ksk-na-roky-2016-2022Fri, 11 Dec 2015 14:08:00 +0100http://www.drahnov.ocu.sk/sk/---10-oznamenie-verejnosti-o-sd---phsr-ksk-na-roky-2016-2022<![CDATA[Informácia verejnosti: Záverečné stanovisko - Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko]]>http://www.drahnov.ocu.sk/sk/---11-informacia-verejnosti-zaverecne-stanovisko---prepojovaci-plynovod-polsko-slovenskoThu, 10 Mar 2016 11:08:00 +0100http://www.drahnov.ocu.sk/sk/---11-informacia-verejnosti-zaverecne-stanovisko---prepojovaci-plynovod-polsko-slovensko